Trung Cấp Thư Viện – Thiết Bị Trường Học

Trung Cấp Thư Viện - Thiết Bị Trường Học
Trung Cấp Thư Viện – Thiết Bị Trường Học
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (24 THÁNG)
NGÀNH VĂN THƯ – LƯU TRỮ
STT TÊN MÔN HỌC SỐ
TIẾT
LT TH ĐVHT GHI CHÚ
HỌC KỲ I
1 Chính trị 75 75 0 5
2 Giáo dục pháp luật 30 30 0 2
3 Giáo dục thể chất 30 0 30 1
4 Anh văn 1 45 30 15 3
5 Tin học đại cương 45 15 30 2
6 Kỹ năng giao tiếp 45 45 0 3
7 Giáo dục quốc phòng 45 15 30 2
8 Quản trị học 45 45 0 3
CỘNG: 360 TIẾT 360 255 105 21
HỌC KỲ II
9 Quản lý nhà nước 45 30 15 3
10 Lịch sử nhà nước và pháp luật 45 45 0 3
11 Tiếng Việt thực hành 45 15 30 2
12 Tâm lý học quản lý 30 30 0 2
13 Kỹ thuật đánh máy vi tính 45 15 30 2
14 Nghiệp vụ thư ký 45 30 15 3
CỘNG: 255 TIẾT 255 165 90 15
HỌC KỲ III
15 Nghiệp vụ văn thư 1 60 45 15 4
16 Nghiệp vụ văn thư 2 60 45 15 4
17 Quản trị học 45 45 0 3
18 Quản trị văn phòng 30 30 0 2
19 Tin học ứng dụng trong công tác văn thư – Lưu trữ 45 30 15 3
20 Văn bản và Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính 45 45 0 3
CỘNG: 285 TIẾT 285 240 45 19
HỌC KỲ II
21 Thông tin – Tư liệu 30 30 0 2
22 Nghiệp vụ lưu trữ 1 60 30 30 3
23 Nghiệp vụ lưu trữ 2 60 30 30 3
24 Lưu trữ tài liệu nghe nhìn, điện tử 30 30 0 2
25 Lưu trữ tài liệu khoa học công nghệ 30 30 0 2
26 Kinh tế học 45 45 0 3
27 Anh văn 2 30 15 15 2
CỘNG: 285 TIẾT 285 210 75 17
TỔNG CỘNG: 1,185 870 315 72
 CHUẨN ĐẦU RA
1 Chứng chỉ A Anh văn 45 30 15 3
2 Chứng chỉ A tin học 45 15 30 2
CỘNG: 90 45 45 5
THỰC TẬP – BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: 8 Tuần Báo cáo tốt nghiệp
TỔNG KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 1,275 Tiết
THI TỐT NGHIỆP (3 MÔN)
1 Chính trị Tự luận
2 Lý thuyết tổng hợp 1. Nghiệp vụ văn thư Tự luận
2. Nghiệp vụ lưu trữ
3 Thực hành nghề nghiệp Phản biện

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN CƠ SỞ NGUYỄN OANH

Tel: (028) 22.40.88.44 – Phản ánh dịch vụ: 19009245

Di động: 0911408844 – 09434098844

Email: truongquoctesaigon@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/quoctesaigon.vn/

Đăng Ký Tại Đây: https://goo.gl/forms/FdtnHfoRSO9KVAHo1

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN CƠ SỞ QUẢNG NGÃI

Tel: (025) 56.27.88.44 – Phản ánh dịch vụ: 19009245

Di động: 0912.27.88.44 – 0914.27.88.44 – 0988.27.88.44

Email: quangngai.sgi@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/tuyensinhquangngai.edu.vn/

Đăng Ký Nhập Học: https://goo.gl/forms/EMN4mxtGT5lOusMo2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0842.40.8844

Contact Me on Zalo