Trung Cấp Thư Viện-Thiết Bị Trường Học-Văn Bằng 2

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (12 THÁNG)
NGÀNH THƯ VIỆN – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
(Đối tượng: Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH)
STT TÊN MÔN HỌC SỐ
TIẾT
LT TH ĐVHT GHI CHÚ
HỌC KỲ I
1 Thông tin học đại cương 30 30 0 2
2 Tổ chức & bảo quản vốn tài liệu trong các cơ quan thông tin – thư viện 30 30 0 2
3 Mô tả tài liệu và tổ chức mục lục chữ cái 30 30 0 2
4 Định chủ đề và tổ chức mục lục phân loại 30 30 0 2
5 Thư mục học đại cương 30 30 0 2
6 Công tác địa chí trong thư viện 30 30 0 2
7 Tra cứu tin trong hoạt động Thông tin – Thư viện 30 30 0 2
8 Công tác phục vụ người dùng tin (bạn đọc) 30 30 0 2
9 Tổ chức và quản lý hoạt động Thông tin – Thư viện 30 30 0 2
CỘNG: 270 TIẾT 270 270 0 18
HỌC KỲ II
10 Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dùng chung 30 15 15 2
11 Thiết bị dạy học môn ngữ văn – lịch sử- địa lý 45 30 15 3
12 Thiết bị dạy học môn toán – lý – hóa 45 30 15 3
13 Thiết bị dạy học môn sinh 30 15 15 2
14 Thiết bị dạy học môn âm nhạc – mỹ thuật – thể dục 45 30 15 3
15 Thiết bị dạy học môn công nghệ 30 15 15 2
16 Thiết bị dạy học môn tự nhiên và xã hội 30 15 15 2
17 Kinh tế học 45 30 15 3
18 Anh văn 30 15 15 2
CỘNG: 330 TIẾT 330 195 135 22
TỔNG CỘNG: 600 465 135 40
 CHUẨN ĐẦU RA
1 Chứng chỉ A Anh văn 45 30 15 3
2 Chứng chỉ A tin học 45 15 30 2
CỘNG: 90 45 45 5
THỰC TẬP – BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: 8 Tuần Báo cáo tốt nghiệp
TỔNG KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 690 Tiết
THI TỐT NGHIỆP (3 MÔN)
1 Chính trị Tự luận
2 Lý thuyết tổng hợp 1.Thư viện trường học Tự luận
2.Thiết bị dạy học môn tự nhiên và xã hội
3 Thực hành nghề nghiệp Phản biện

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0842.40.8844

Contact Me on Zalo