Trung Cấp Sư Phạm Tiểu Học

 1. Ngành đào tạo:           Sư phạm tiểu học
 2. Thời gian đào tạo:           2 năm
 3. Loại hình đào tạo:           Chính quy
 4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 5. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 100 ĐVHT
 6. Giới thiệu chương trình:

Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành sư phạm tiểu học nhằm đào tạo giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đạo hóa đất nước. Các giáo viên tiểu học được đào tạo phải có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe, có đủ năng lực giáo dục để đảm bảo thức hiện tốt chương trình giáo dục tiểu học, có khả năng đáp ứng được sự phát triển của giáo dục tiểu học trong tương lai, có kỹ năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng khoa học, giáo dục, có khả năng học tiếp lên bậc học trên.

 1. Mục tiêu đào tạo: kết thúc khóa học người học phải đạt được các mục tiêu sau:

Những yêu cầu cụ thể:

Về phẩm chất chính trị: Yêu Tổ quốc, là công dân tốt trong cộng đồng. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Biết vận dụng sáng tạo đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước vào giáo dục học sinh.

Về phẩm chất nghề nghiệp

Gần gũi, yêu thương học sinh; tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh, được học sinh tin yêu. Có lối sống lành mạnh, trung thực giản dị, nêu gương tốt cho học sinh;

Yêu nghề dạy học và có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp và các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ; có ý thức rèn luyện năng lực giao tiếp, quan hệ tốt với phụ huynh học sinh và cộng đồng;

Có ý thức để rèn luyện để hoàn thiện bản thân, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên rèn luyện sức khỏe.

Về kiến thức

Có kiến thức đại cương làm nền tảng dạy tốt các môn học ở tiểu học;

Có kiến thức về các môn học để làm tốt công tác chuyên môn và chủ nhiệm lớp. Dạy được tất cả các khối, lớp học ở bậc tiểu học, phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh ở toàn bậc tiểu học.

Nắm được yêu cầu và phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học.

Về kỹ năng

Có kỹ năng lập kế hoạch dạy học (từng năm học, từng học kỳ) theo chương trình môn, xây dựng hồ sơ giảng dạy và giáo dục.

Có kỹ năng thiết kế bài giảng: biết xác định các yêu cầu, nội dung cơ bản của bài học, dự kiến các phương pháp và đồ dùng dạy học sẽ sử dụng; biết phân phối thời gian lên lớp và tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với từng môn học và trình độ học sinh; biết bổ sung và hoàn thiện bài giảng.

Lựa chọn và sử dụng hợp lý các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực và tương tác của học sinh, các phương tiện dạy học thích hợp để đạt kết quả tốt.

Có kỹ năng quản lý lớp học, xây dựng lớp thành tập thể đoàn kết, tự quản; có khả năng giáo dục học sinh cá biệt.

Có kỹ năng giao tiếp sư phạm.

Về thái độ: trên cơ sở kiến thức chuyên môn và khả năng sư phạm, sinh viên tin tưởng vào năng lực chuyên môn của bản thân, có thái độ tốt với trẻ và nghề dạy học ở tiểu học. Có ý thức vận dụng sáng tạo các kiện thức và kỹ năng được đào tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.

 1. Khung chương trình đào tạo
  1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo
TT Nội dung Thời gian
Số tiết (giờ) ĐVHT
1 Các học phần chung 450 24
2 Các học phần cơ sở 240 16
3 Các học phần chuyên môn 795 44
4 Thực tập nghề nghiệp 300 giờ 6
5 Thực tập tốt nghiệp 450 giờ 10
Tổng cộng 2235 100

 

 1. Các học phần của chương trình và kế hoạch giảng dạy
TT Tên môn học Số tiết/đvht Phân bố thời lượng dạy học (đvht)
HKI (LT/TH) HKII (LT/TH) HKIII (LT/TH) HKIV (LT/TH)
I Các học phần chung 450/24        
1 Giáo dục Chính trị 75/5 75/0
2 GD Quốc phòng – An ninh 75/3 30/45
3 Tin học 60/3 30/30
4 Ngoại ngữ (Anh văn 1,2) 120/6 30/30 30/30
5 Pháp luật 30/2 30/0
6 Giáo dục thể chất 60/3 30/30
7 Kỹ năng giao tiếp 30/2 30/0
II Các học phần cơ sở 240/16        
10 Tâm lý học đại cương 45/3 45/0
11 Giáo dục học 30/2 45/0
12 Văn học 45/3 45/0
13 Tiếng Việt 60/4 60/0
14 Toán cơ bản 60/4 60/0
III Các học phần chuyên môn 795/44  
15 Tâm lý học tiểu học 30/2 30/0
16 Giáo dục học tiểu học 45/3 45/0
17 Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học 30/1   0/30
18 PP dạy học Toán 1 45/3 45/0
19 PP dạy học Toán 2 45/3 45/0
20 PP dạy học Tiếng Việt 60/3 30/30
21 Rèn kỹ năng sử dụng Tiếng Việt 60/3 30/30
22 PP dạy học Tự nhiên – Xã hội 75/5 75/0
23 Thể dục và PPDH 75/4 45/30
24 Âm nhạc và PPDH 75/4 45/30
25 Mỹ thuật và PPDH 75/4 45/30
26 PP dạy học Đạo đức 45/3 45/0
27 Thủ công – Kỹ thuật và PPGD 90/4 30/60
28 PP công tác đội TNTP và nhi đồng 45/2 15/30
IV Thực tập (giờ) 750/16        
26 Thực tập sư phạm 120/2   0/120
27 Thực tập cơ bản 180/4 0/180
28 Thực tập tốt nghiệp 450/10 0/450
Tổng ĐVHT 100 27 25 26 22

 

 1. Thi tốt nghiệp
TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi Ghi chú
1 Chính trị Tự luận 180 phút
2 Lý thuyết tổng hợp (gồm các Tâm lý học tiểu học và PPDH Tự nhiên – XH) Tự luận 180 phút
3 Thực hành nghề nghiệp Thực hành 30 phút/HS Thi giảng

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN CƠ SỞ NGUYỄN OANH

Tel: (028) 22.40.88.44 – Phản ánh dịch vụ: 19009245

Di động: 0911408844 – 09434098844

Email: truongquoctesaigon@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/quoctesaigon.vn/

Đăng Ký Tại Đây: https://goo.gl/forms/FdtnHfoRSO9KVAHo1

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN CƠ SỞ QUẢNG NGÃI

Tel: (025) 56.27.88.44 – Phản ánh dịch vụ: 19009245

Di động: 0912.27.88.44 – 0914.27.88.44 – 0988.27.88.44

Email: quangngai.sgi@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/tuyensinhquangngai.edu.vn/

Đăng Ký Nhập Học: https://goo.gl/forms/EMN4mxtGT5lOusMo2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0842.40.8844

Contact Me on Zalo