Khai Giảng Lớp Sơ Cấp Hàn Công Nghiệp Tại Cơ Sở Quảng Ngãi.

Tên nghề: Hàn

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Lao động trong độ tuổi, đủ sức khỏe và trình độ học vấn phù hợp với nghề học.

Số lượng mô đun: 05

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: chứng chỉ Sơ cấp

PHÂN HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN TẠI QUẢNG NGÃI

 I. MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

– Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về ký hiệu quy ước mối hàn, vật liệu hàn, thiết bị hàn và kỹ thuật hàn điện.

+ Giải thích được các quy định an toàn khi hàn điện.

– Kỹ năng:

+ Chuẩn bị được vật liệu hàn, nhận biết được các loại que hàn, khí hàn dùng trong phương pháp hàn điện.

+ Tính toán được chế độ hàn phù hợp với chiều dày, tính chất của vật liệu, vị trí và kiểu liên kết hàn.

+ Hàn được các mối hàn ở các vị trí hàn bằng, hàn đứng, hàn ngang bằng các phương pháp SMAW, GTAW, GMAW.

– Thái độ:

+ Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong học tập.

+ Có tác phong công nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và ý thức cầu tiến.

2. Cơ hội việc làm:

–  Có thể làm việc trong các phân xưởng hàn điện ở các doanh nghiệp.

– Làm việc theo tổ nhóm hoặc làm việc độc lập trong một số công việc.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo: 03 tháng

– Thời gian học tập: 12 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 380 giờ

– Thời gian ôn và kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 32 giờ (trong đó thi tốt nghiệp: 8 giờ)

2. Phân bố thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 392 giờ

– Thời gian học lý thuyết: 64 giờ; Thời gian học thực hành: 328 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN:

 

 

Số

TT

 

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)
 

Tổng số

Trong đó
Lý thuyết Thực hành

(bài tập)

Kiểm tra

(LT hoặc TH)

MĐ 01 Chế tạo phôi hàn 40 8 28 4
MĐ 02 Vật liệu hàn và vật liệu cơ khí 38 21 12 2 LT ; 3 TH
MĐ 03 Hàn cơ bản 90 16 72 2 LT
MĐ 04 Hàn nâng cao 162 60 90 2LT ;10 TH
MĐ 05 Vẽ kỹ thuật & đọc bản vẽ cơ khí 40 15 23 2 LT
Kiểm tra kết thúc môn học 10 2LT ; 8TH
 

Cộng

380 143 197 40

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun  đào tạo :

– Phạm vi áp dụng: Chương trình mô đun này được sử dụng cho các khóa đào tạo nghề ngắn hạn có thể tổ chức giảng dạy trực tiếp tại phân xưởng sản xuất hoặc ở cơ sở đào tạo;

– Chương trình đào tạo Sơ cấp nghề hàn điện gồm 4 mô đun, người học phải học xong MĐ1 và MĐ2 trước khi học các mô đun còn lại. Mô đun 3 và mô đun 4 có thể đổi vị trí tùy thuộc vào yêu cầu của người học.

– Phương pháp giảng dạy: Để giảng dạy mô đun này, các giáo viên cần được tập huấn về phương pháp giảng dạy theo mô đun; giáo viên cần có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt; kết hợp các phương pháp thuyết trình, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành trên hiện trường của người học. Kết quả thực hành của các bài trước sẽ được sử dụng cho các bài thực hành kế tiếp. Ghi rõ họ tên vào sản phẩm thực hành của từng người học trong từng bài học, để giáo viên tiện theo dõi và làm cơ sở đánh giá kết quả học tập khách quan và chính xác.

– Khi giảng dạy cần giúp cho người học thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của từng bài;

– Các nội dung lý thuyết liên quan đến các thao tác trên máy nên phân tích, giải thích, thao tác phải dứt khoát, rõ ràng và mang tính thực tế;

– Để giúp cho người học nắm vững những kiến thức cơ bản sau mỗi bài học phải giao bài tập cụ thể đến từng người học. Các bài tập chỉ cần ở mức độ trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học;

– Kết thúc mỗi mô đun người học được cơ sơ đào tạo tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc mô đun.

2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:

Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Kiến thức, kỹ năng nghề:
– Phần kiến thức Viết

Vấn đáp

Trắc nghiệm

Không quá 90 phút Không quá 30 phút/hv

Không quá 60 phút

– Phần kỹ năng Bài thi thực hành Không quá 4 giờ
2 Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết và thực hành) Bài thi tích hợp lý thuyết với thực hành

 

 

Không quá 6 giờ

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN CƠ SỞ NGUYỄN OANH

Tel: (028) 22.40.88.44 – Phản ánh dịch vụ: 19009245

Di động: 0976.40.88.44 – 0911.40.88.44

Email: truongquoctesaigon@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/quoctesaigon.vn/

Đăng Ký Tại Đây: https://goo.gl/forms/FdtnHfoRSO9KVAHo1

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN CƠ SỞ QUẢNG NGÃI

Tel: (025) 56.27.88.44 – Phản ánh dịch vụ: 19009245

Di động: 0912.27.88.44 – 0914.27.88.44 – 0988.27.88.44

Email: quangngai.sgi@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/tuyensinhquangngai.edu.vn/

Đăng Ký Nhập Học: https://goo.gl/forms/EMN4mxtGT5lOusMo2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0842.40.8844

Contact Me on Zalo