Đào Tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng – Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng có phẩm chất chính trị, có đạo đức tư cách, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tương ứng để đáp ứng được các yêu cầu nhân lực cho ngành xây dựng.

Sinh viên qua đào tạo phải đạt được các yêu cầu sau:

– Có kiến thức chuyên môn cơ bản về công nghệ xây dựng, có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo;

– Có khả năng vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo để triển khai thiết kế quy trình công nghệ, tổ chức chỉ đạo thi công các công trình xây dựng;

– Có khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ (trong phạm vi cho phép theo quy định) do yêu cầu sản xuất đặt ra.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng và các cơ sở đào tạo công nhân nghề xây dựng.

 

Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn tuyển sinh Trung cấp Quản Lý Đất Đai

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Triết học Mác – Lênin 8 Hóa học đại cương 1
2 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 9 Nhập môn tin học
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 10 Ngoại ngữ
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 11 Môi trường trong xây dựng
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 12 Giáo dục Thể chất
6 Toán ứng dụng 13 Giáo dục Quốc phòng
7 Vật lý đại cương 1    
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở ngành           
1 Cơ học cơ sở 6 Địa chất công trình
2 Sức bền vật liệu 7 Cơ học đất
3 Cơ học kết cấu 1 8 An toàn lao động
4 Hình họa – Vẽ kỹ thuật 9 Trắc địa
5 Vật liệu xây dựng    
Kiến thức ngành
1 Kết cấu thép 5 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép
2 Kết cấu bê tông cốt thép 6 Kỹ thuật thi công
3 Máy xây dựng 7 Kinh tế xây dựng
4 Kỹ thuật điện công trình 8 Tổ chức quản lý công trình xây dựng
Thực hành, thực tập   
1 Thực tập Trắc địa 4 Thực tập thí nghiệm và kiểm định công trình
2 Thực tập Địa chất công trình 5 Thực tập nghề nghiệp
3 Thực tập vật liệu xây dựng 6 Thực tập tốt nghiệp

Nội dung các học phần bắt buộc (Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Cơ học cơ sở

            Nội dung bao gồm: Các khái niệm cơ bản về hệ tiên đề cơ học, lý thuyết về lực, bài toán cân bằng; các chuyển động cơ bản của vật rắn; các định luật của Newton, các định lý tổng quát của động lực học, nguyên lý Đalambe và nguyên lý di chuyển khả dĩ.

Sức bền vật liệu         

Nội dung bao gồm: Các khái niệm cơ bản về ứng lực, ứng suất trong bài toán thanh; trạng thái ứng suất đơn và phức tạp trong thanh; các thuyết bền; các đặc trưng hình học cần thiết khi tính toán thanh; các bài toán thanh chịu xoắn và chịu uốn phẳng; ổn định thanh chịu nén.

Cơ học kết cấu I         

            Bao gồm các nội dung: phân tích cấu tạo hình học; phân tích nội lực của hệ chịu tải bất động và di động; khái niệm hệ không gian; xác định chuyển vị trong hệ thanh phẳng đàn hồi tuyến tính; khái niệm về hệ siêu tĩnh – bậc siêu tĩnh; phương pháp lực và cách tính hệ thanh phẳng siêu tĩnh; phương pháp chuyển vị tính hệ thanh phẳng.

Hình họa – Vẽ kỹ thuật          

            Cung cấp cho sinh viên những qui tắc cơ bản để xây dựng bản vẽ kỹ thuật bao gồm: các tiêu chuẩn hình thành bản vẽ kỹ thuật; các kỹ thuật cơ bản của hình học họa hình: các nguyên tắc biểu diễn không gian hình học, các phép biến đổi, sự hình thành giao tuyến của các mặt; các yếu tố cơ bản của bản vẽ kỹ thuật: điểm, đường, hình chiếu, hình cắt; các loại bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết trên cơ sở tiêu chuẩn TCVN và ISO. Giới thiệu về ứng dụng máy tính trong các bản vẽ 2D.

Vật liệu xây dựng

Giới thiệu đại cương về tính năng cơ lý và các yêu cầu kỹ thuật của các vật liệu xây dựng phổ biến. Phần thực hành gồm 5 bài thí nghiệm giới thiệu phương pháp kiểm tra đánh giá các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xây dựng.

Địa chất công trình    

Cung cấp các kiến thức cơ bản về đất đá xây dựng, nước dưới đất, các hiện tượng, quá trình địa chất động lực, các phương pháp khảo sát địa chất công trình.

Cơ học đất      

            Bao gồm nội dung: Sự hình thành của đất, các pha hợp thành đất, các đặc trưng vật lý của đất, các tính chất cơ học và đặc trưng liên quan; sự phân bố ứng suất trong đất; các vấn đề về biến dạng, sức chịu tải của nền đất, ổn định của khối đất và áp lực đất lên các vật rắn.

An toàn lao động        

            Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về Bảo hộ lao động

Trắc địa          

            Giới thiệu các kiến thức trắc địa cơ bản có liên quan đến xây dựng công trình như: định vị điểm, định hướng đường thẳng, sử dụng bản đồ, đo góc, đo dài, đo cao, đo vẽ bản đồ, đo vẽ mặt cắt địa hình, các dạng công tác bố trí công trình, đo vẽ hoàn công, quan trắc biến dạng công trình.

Kết cấu thép

            Đây là học phần cơ bản của học phần kết cấu thép, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở của kết cấu thép gồm: vật liệu thép trong kết cấu xây dựng, cách cấu tạo và tính toán các loại liên kết hàn, liên kết bu lông, liên kết đinh tán, cách thiết kế các cấu kiện cơ bản nh­ư dầm thép, cột thép, dàn thép.

Kết cấu bê tông cốt thép

            Cung cấp kiết thức cơ bản về kết cấu bê tông cốt thép cũng như khả năng thiết kế các dạng kết cấu bê tông cốt thép thông thường.

Máy xây dựng

Cung cấp những kiến thức cơ bản: khái niệm về nhân trắc học, đặc điểm hình thái cơ thể người, phương pháp xây dựng hệ thống cỡ số, đặc điểm hệ thống cỡ số cho người lớn và trẻ em, một số hệ thống cỡ số trang phục đang được sử dụng trên thế giới. Học phần giúp cho sinh viên làm công tác thiết kế quần áo, thiết kế trang phục có căn cứ hệ thống cỡ số khoa học.

Kỹ thuật điện công trình

Cung cấp các kiến thức chung về tính toán thiết kế hệ thống cấp điện cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Ngoài ra còn giới thiệu cho sinh viên một số khái niệm cơ bản về các hệ thống chống sét, truyền thông, chông trộm, phòng cháy, điện thang máy, điện điều hoà trung tâm và bơm nước, điện anten ti vi

Đồ án kết câu bê tông cốt thép

            Vận dụng những kiến thức đã học trong học phần kết cấu bê tông cốt thép cũng như khả năng thiết kế các dạng bê tông cốt thép thông thường.

Kỹ thuật thi công       

            Cung cấp các kỹ thuật cơ bản về kỹ thuật thi công công trình.

Kinh tế xây dựng       

Trang bị những kiến thức cơ bản nhất về kinh tế và quản trị kinh doanh xây dựng cũng như các kiến thức về kinh tế – kỹ thuật xây dựng khi ra trường. Nghiên cứu kinh tế và quản trị kinh doanh xây dựng đòi hỏi phải gắn liền với những kiến thức kinh tế chung và kiến thức kỹ thuật chuyên môn thuộc ngành xây dựng công trình.

Tổ chức quản lý công trình xây dựng

Cung cấp kiến thức cơ bản về lập kế hoạch và tổ chức thi công như cách lập tiến độ xây dựng theo sơ đồ ngang, sơ đồ xiên và sơ đồ mạng. Đánh giá tiến độ và tối ưu hóa chúng. Thiết kế bình đồ công trường, tổ chức cung ứng vật tư, bố trí kho bãi, điện nước, lán trại phục vụ thi công.

Sau khi sinh viên được học môn kỹ thuật thi công xây dựng sinh viên học tiếp môn tổ chức quản lý công trình xây dựng. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về lập kế hoạch và tổ chức sản xuất xây dựng ở công trường.

Thực tập trắc địa       

Bao gồm các nội dung: Sử dụng máy kinh vĩ và máy nivo để đo các yếu tố cơ bản: góc đo bằng, góc đo đứng, đo dài bằng vạch ngắm xa và mia đứng, đo cao lượng giác, đo cao hình học.

Thực tập Địa chất công trình 

            Thực tập ngoài hiện trường nhằm đánh giá điều kiện địa chất công trình của một khu vực bằng các phương pháp khảo sát địa chất công trình khác nhau: trực quan, khoan, xuyên, nén, đổ hút nước thí nghiệm.

Thực tập Vật liệu xây dựng   

            Nội dung gồm 5 bài thí nghiệm giới thiệu phương pháp kiểm tra đánh giá các chỉ tiệu cơ lý của vật liệu xây dựng.

Bài 1: Xi măng Porland.

Bài 2: Cốt liệu cho bê tông và vữa.

Bài 3: Cốt liệu lớn đá dăm, sỏi.

Bài 4: Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng.

Bài 5: Hỗn hợp vữa và vữa.

PHÂN HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN TẠI QUẢNG NGÃI

Thực tập thí nghiệm và kiểm định công trình           

            Nội dung gồm các bài thí nghiệm giới thiệu phương pháp kiểm tra đánh giá các thông số kỹ thuật thực tế  tại công trình: bao gồm:

– Thí nghiệm xuyên tĩnh tại công trường (Đánh giá khả năng chịu tải của đất),

– Nén thử tải cọc bê tông cốt thép, đo độ lún,

– Đo biến dạng các cấu kiện: dầm, dàn, bằng các ten xơ biến dạng (điện trở, cảm biến).

– Kiểm tra độ đặc chắc cấu kiện bê tông cốt thép bằng siêu âm.

– Kiểm tra cường độ bê tông bằng các phương pháp không phá hủy.

Thực tập nghề nghiệp            

Bao gồm: Công tác đất, nề, cốp pha, cốt thép, bê tông, cấu kiện.

Thực tập tốt nghiệp   

            Thực tập kỹ thuật viên kỹ thuật, giám sát, điều hành sản xuất vật liệu xây dựng, trong thời gian thực tập tốt nghiệp nên kết hợp thực hiện một phần đồ án tốt nghiệp. Đồ án tốt nghiệp có thể bao gồm các nội dung sau:

– Đọc bản và thể hiện bản vẽ – 10%

– Tính toán và thiết kế kết cấu – 35%

– Thiết kế kỹ thuật và công nghệ xây dựng – 35%

– Tính khối lượng và lập dự toán, lập tiến độ 1 phần thi công công trình – 20%

Danh mục các học phần tự chọn

Kiến thức giáo dục đại cương  
1. Phương pháp tính 6. Vật lý đại cương 2
2. Hàm biến phức và phép biến đổi Laplace 7. Hoá học đại cương 2
3. Quy hoạch tuyến tính 8. Pháp luật xây dựng
4. Phương trình đạo hàm riêng 9. Đại cương về trái đất
5. Xác suất thống kê  
Kiến thức ngành  
1. Cấu tạo kiến trúc 4. Kết cấu gạch đá
2. Nền và móng 5. Kết cấu gỗ
3. Đồ án kết cấu thép 6. Định mức xây dựng

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN CƠ SỞ NGUYỄN OANH

Tel: (028) 22.40.88.44 – Phản ánh dịch vụ: 19009245

Di động: 0976.40.88.44 – 0911.40.88.44

Email: truongquoctesaigon@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/quoctesaigon.vn/

Đăng Ký Tại Đây: https://goo.gl/forms/FdtnHfoRSO9KVAHo1

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN CƠ SỞ QUẢNG NGÃI

Tel: (025) 56.27.88.44 – Phản ánh dịch vụ: 19009245

Di động: 0912.27.88.44 – 0914.27.88.44 – 0988.27.88.44

Email: quangngai.sgi@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/tuyensinhquangngai.edu.vn/

Đăng Ký Nhập Học: https://goo.gl/forms/EMN4mxtGT5lOusMo2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!